Daftar Harga Seragam Olahraga

 

SERAGAM OLAHRAGA
Seragam Olahraga SD Atas-Bawah Pendek Rp.55.000
Seragam Olahraga SD Atas-Bawah Panjang Rp.60.000
Seragam Olahraga SMP Atas-Bawah Pendek Rp.60.000
Seragam Olahraga SMP Atas-Bawah Panjang Rp.65.000
Seragam Olahraga SMA Atas-Bawah Pendek Rp.65.000
Seragam Olahraga SMA Atas-Bawah Panjang Rp.70.000